Kad zataji autonomni nervni sistem – nema predaje…

Budite uporni u postizanju balansa…

U osnovi svih bolesti je poremećaj funkcije autonomnog nervnog sistema

Razvoj i unapređenje svih oblasti medicine i nauke koje se bave problematikom

Unapređenje stručne saradnje između članova

Organizovanje kongresa, simpozijuma, savetovanja

Saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu

SHUKS udruženje kontakt:
062/610-373

Aktuelno

sr_RSSrpski jezik