O nama

Udruženje obolelih od sindroma hroničnog umora i krize svesti – SHUKS je dobrovoljno udruženje građana koje okuplja obolele od sindroma hroničnog umora i krize svesti i druge građane, s ciljem da se obolelima pruže pravovremene i proverene informacije o prirodi i toku bolesti i lečenju, na osnovu preporuka i aktivnog učešća naučno – stručnog kadra, te da se na osnovu različitih vidova delovanja javnost obavesti o ovoj bolesti radi prevencije oboljevanja, odnosno prepoznavanja bolesti i obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za adekvatno lečenje obolelih.

Sedište Udruženja je u Ćupriji, Joce Milosavljevića 10.

29. marta 2021. godine udruženje je postalo članica Evropskog ME Saveza (Europian ME Allianse – EMEA). EMEA je Evropski ME Savez koji predstavlja skup evropskih organizacija koje pružaju podršku obolelima od ME/CFS (Mijalgičnog encelefalomijelitisa-Sindroma hroničnog umora) i zalažu se za finansiranje biomedicinskog istraživanja kako bi se osigurale terapije i lek za ME/CFS. EMEA websajt:  www.europeanmealliance.org

Članovi udruženja

Predsedništvo:

  • Ina Ignjatović, predsednica
  • Svjetlana Janjoš, zamenica predsednice
  • Vera Novaković
  • Marija S. Dedović
  • Danijel Gajan

Nadzorni odbor:

  • Dijana Ljušić
  • Milica Jovanović
  • Slavica Tomašević
sr_RSSrpski jezik